Hvor gammel er min model?

Hvis du sender os dit stelnummer, kan vi give dig en præcis dato på, hvornår din model blev produceret. Du kan også selv finde årstallet ved at kigge på dit stelnummer. Det sidste bogstav i stelnummeret indikerer produktionsåret. Du kan bruge følgende guide til at finde ud af, hvornår din model blev produceret. Bogstaverne A-Z anvendes på nær I,O og Y.

1985: A
1986: B
1987: C
1988: D
1989: E
1990: F
1991: G
1992: H
1993: J
1994: K
1995: L
1996: M
1997: N
1998: P
1999: R
2000: S
2001: T
2002: U
2003: V
2004: X
2005: Z
2006: A

DEL DIN KURV